Telefon Zelená úsporám

Najdeme nejlepší řešení pro Váš dům.

Nejlevnější energie je ta co nepotřebujeme!!!

Naši odborníci, s dlouholetou zkušeností se zateplováním, prohlédnou váš dům a navrhnou nejvhodnější způsob zateplení s ohledem na konstrukci domu a jeho skutečný stav a potřeby. Není nic horšího než chybně navržený zateplovací systém, nebo opomenutí tepelných mostů v konstrukci.

Zateplovací systém 1Zateplovací systém 2

Kvalitní zateplení, neznamená drahé zateplení, ale naopak ve svém důsledku mnohem levnější řešení. Například rozdíl v zateplení tepelnou izolací z fasádního polystyrenu tl. 80mm a 120mm která přináší o 50% lepší tepelně technické vlastnosti, je cca 60,- Kč/ m². U rodinného domu s plochou fasády 200m² jde pak o částku cca 12 000,-Kč a kvalita zateplení se posune do úplně jiné roviny. Výsledkem je mnohem větší úspora energií, což se rovná velké úspoře finančních prostředků za vytápění.

Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zajistíme vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyřídíme stavební povolení, pokud to místní stavební úřad vyžaduje. Máme i velké zkušenosti s jednáním s odborem památkové péče.

V první vlně dotačního programu Zelená úsporám jsme projektovali a navrhovali více jak 250 komplexních zateplení a velkou většinu jsme též realizovali po stavební stránce. Velká znalost dané problematiky a dlouholeté praxe nám umožňují vyřešení všech detailů, bez potřeby vypracování prováděcí dokumentace, což přináší nemalou úsporu finančních prostředků.

Neméně důležitou pozornost pak věnujeme všem detailům zateplovacího systému. Zanechané tepelné mosty v konstrukci nejen zvyšují celkové tepelné ztráty, ale jsou příčinou vzniku plísní. Tato místa mají mnohem nižší vnitřní povrchovou teplotu a díky tomu na nich dochází ke kondenzaci vnitřní vlhkosti, kterou všichni doma produkujeme dýcháním, vařením, sprchováním atd. Následně zde vzniká ideální prostředí pro vznik plísní.

Naší hlavní firemní strategií je především kvalitně odvedená práce a plná spokojenost zákazníka proto na našich stránkách najdete zpracované všechny stavební detaily a příslušné technologické postupy.